Video

P1020779

Najlakši način da shvatimo pojam površina tela jeste da ih napravimo od papira. Na sledećem snimku možemo videti jedan primer za pravjenje tetraedra.

Globus Od Papira

Image

Ako smo sve naučili o poliedrima, a još smo i kreativni švasta lepo možemo da napravimo. Na primer globus od papira. Ovde možete naći uputsva.

Pojam površine

Tokom mnogih vekova i milenijuma unazad ljudi su merili površine, rade to neprestano i danas, pa potrebu proučavanja površina i nije potrebno posebno isticat.

 Ali šta je to površina? 

Površina je geometrijski pojam koji označava meru veličine geometrijske slike u euklidskom dvodimenzionalnom prostoru. Tačka i linija nemaju površinu, odnosno površina im je nula. Sa druge strane ravan ima beskonačnu površinu.

Površina je takođe i deo tela u prostoru koji je izložen spoljašnjosti

Pri merenju površi ljudi su došli do različitih svojstva površine. Prirodno se izdvajaju sledeća četiri jednostavna svojstva iz kojih se mogu izvesti sva ostala svojstva:
•  Površina je uvek nenegativan broj.
•  Ako je jedan lik sastavljen od delova, onda je njegova površina jednaka zbiru površina tih delova.
•  Jednaki likovi imaju jednake površine.
•  Kvadrat sa stranicom dužine 1 ima površinu jednaku 1.